top of page

Konferencja odbędzie się dnia 19 kwietnia 2013r. w gmachu Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Prawa Ochrony Własnosci Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UO .

Celem konferencji będzie przedstawienie zagadnień związanych z nowymi mediami

i ich wpływem na społeczeństwo, jak również z problematyką dotyczącą miejsca nowych mediów w systemie prawa, zakresu ochrony prawnej twórców i odbiorców, perspektyw rozwoju oraz zagrożeń.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

bottom of page